Månedlig treningsprat

Vi lederne har tidligere snakket om at vi ønsker oss «aktive» utøvere som lærer å ta iniativ. En del av dette blir en fast treningsprat med din kontaktperson (KK) 1 gang i måneden. Treningspraten gjennomføres i løpet av den første uka i hver måned. For å få en effektiv gjennonmføring ønsker vi å ha følgende prosess;

 1. Så snart perioden er ferdig skal du som utøver sender inn en oppsummering av perioden og hva du planlegger kommende periode til KK. Gjøres skriftlig.
 2. KK ser igjennom oppsummeringa di på egen hånd
 3. KK tar kontakt med deg og gir deg tilbakemelding. Hvordan dette gjøres er opp til dere å bli enige om.
 4. Du og KK oppdaterer planen for kommende periode hvis nødvendig.

Utgangspunktet for denne treningspraten er nøkkeltall pluss noen kommentarer som du har sendt kontaktpersonen din i forkant. Kommende avsnitt viser hva som skal være med.

Dette sender du til din kontaktperson

Dette har jeg gjort

 • Antallet økter med høy intensitet. Inkluderer alle økter der intensiteten var i sone I4 eller I5.
 • Antallet o-økter
 • Antallet langturer. For gutter defineres langtur som sammenhengende utholdenhetstrening over 1t 45min, for jenter mer enn 1t 30min. Individuelle tilpasninger kan gjøres om velbegrunnet.
 • Antallet styrke-økter. Mage og rygg er viktigst, men tren gjerne resten av kroppen også. Hvis du planlegger å bruke vektstang med vekter er det lurt å snakke med kontaktpersonen din eller en annen erfaren trener før du setter igang.
 • Antallet økter totalt
 • Antallet timer løping
 • Antallet timer utenom løping
 • En kort kommentar om perioden. Si hvorvidt du er fornøyd med gjennomføringen, hva du er godt fornøyd med og nevn hva som evt hindret deg fra å gjennomføre det du hadde tenkt.

Dette planlegger jeg å gjøre

 • Antallet økter med høy intensitet.
 • Antallet o-økter
 • Antallet langturer.
 • Antallet styrke-økter.
 • Antallet økter totalt
 • Antallet timer løping
 • Antallet timer utenom løping
 • En kort kommentar om perioden. Hvilke samlinger eller konkurranser tenker du å være med på den kommende perioden? Skal du gjøre justeringer i treningsopplegget i forkant eller etterkant av disse? Hvilke justeringer eller forberedelser tenker du å gjøre?

Presiseringer

Noen treningsøkter vil telle med i flere grupper, under er noen eksempel. Det vil helt sikkert finnes gråsoner, prøv å gjøre ting enkelt.

 • En o-teknisk økt med høy intensitet teller med som a) 1 økt med høy intensitet og b) 1 o-økt. Når du regner ut antallet økter totalt telles økta 1 gang. I tillegg regnes den med i antallet timer løping.
 • En intervall-økt på beina med oppvarming og nedjogging teller som 1 økt med høy intensitet. Den teller som 1 økt i antallet økter totalt. Hele øktas varighet regnes med i antallet timer løping.
 • En styrketreningsøkt med oppvarming på beina, styrke-trening og fotball; teller 1 gang som styrketrening, tiden til løping ute og fotball inne teller med i antallet timer løping.

Eksempel

Dette har jeg gjort i januar

 • Antallet økter med høy intensitet: 6
 • Antallet o-økter: 8
 • Antallet langturer: 3
 • Antallet styrke-økter: 7
 • Antallet økter totalt: 22
 • Antallet timer løping: 24
 • Antallet timer utenom løping: 5
 • En kort kommentar om perioden: Ganske fornøyd. Mistet noen viktige økter på slutten av perioden pga sykdom. Ser at jeg løper litt raskere på intervallene sammenlignet med oppstarten i november. O-teknisk har jeg forsøkt å forbedre siste sikre + god retning ut av posten, synes det går bedre der også.

Dette planlegger jeg å gjøre i februar

 • Antallet økter med høy intensitet: 8
 • Antallet o-økter: 16
 • Antallet langturer: 5
 • Antallet styrke-økter: 8
 • Antallet økter totalt: 30
 • Antallet timer løping: 30
 • Antallet timer utenom løping: 6
 • En kort kommentar om perioden: Nå som jeg er frisk og skadefri, tror jeg det er mulig å gjennomføre litt mer enn sist periode. I tillegg kommer Spania-samlinga, så det blir en del flere o-tekniske økter. Kommer til å trene litt roligere før samlinga for å samle litt overskudd og holde meg sykdomsfri. Fortsetter fokus på retning ut av posten, i tillegg velger jeg å prioritere retningsløping istedet for siste sikre.

Er dette mye jobb?

Tallene som danner grunnlaget for praten får du rimelig greit ved å se i treningsdagboka di, det er ca 5 uker du skal summere. Tallene for kommende periode vil stort sett ligne mye på tallene fra sist periode, de er omtrentlige, ikke bruk mye tid på å justere dem opp eller ned 1 time. Kommentarene skal være korte, vi forventer og ønsker oss ikke en lang stil. Har du mye på hjertet er det bedre å ta dette opp med kontaktpersonen din når vedkommende har fått sett hva du har gjort.

Forhåpentligvis vil du gjøre deg noen refleksjoner når du lager denne oppsummeringa og bli klokere.

Legg igjen en kommentar