Relevante kart å se på før O-festivalen

Under er noen lenker til lignende terreng som o-festivalen. Legg merke til hvordan de ulike personene har gjennomført strekkene. Tenk etter om det kan passe din teknikk.

Krevende skråli-o i trøndelag. Relevant teknisk.
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult[]=9610

trønder-terreng. Samme type teknikk som på o-festivalen
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult[]=87680

o-festival naboterreng
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult[]=-137926

o-festival naboterreng 2
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult[]=65041

sævig-intervaller (løpe fort opp på sti, orientere ned) ekstrem kurve-o, antagelig ikke så relevant, men tar det med likevel 🙂
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult[]=114302

Legg igjen en kommentar