2011-NM terrenget

Det nærmer seg NM og det kan være greit å ta en kikk på hvordan terrenget ser ut og hvilke utfordringer dere står ovenfor.

 

Det er utarbeidet to kart til NM, ett som brukes på langdistanse (junior og senior) og kvalifisering mellomdistanse (sr.), og det siste kartet som brukes på mellomdistanse finale (jr. og sr.) og stafett. De ligger nord og sør for Gjerdrum, se oversiktskartet til arrangøren.

Arrangøren har lagt ut noen kartutsnitt på denne siden for de ulike distansene. Utsnittene ser ut til å være fra noen gamle kart, så det kan være at symbolene ser litt uvanlige ut. Men de gir et inntrykk av hvordan terrenget er. Den beste kilden til å studere kart og ulike veivalg, er imidlertid 3D Rerun. Hvis dere ikke har prøvd denne webtjenesten tidligere, kan dere starte nå 🙂 Se instruksjonene nederst på siden.

Ut fra kildene over skal dere ha bra grunnlag for å danne dere en egen mening. Hvis dere i tillegg vil ha min mening, kan dere lese videre.

1. Myrene er generelt tunge. Løp i kanten av myra hvis du skal langs ei myr. Det er imidlertid ingenting i veien for å krysse de fleste myrene, men ikke løp mer enn nødvendig i myr.
2. Terrenget er tidvis flatt og tett/diffust > vær nøye med retningen, bruk kompasset. Særlig ut av post er retningen viktig.
3. Det er generelt lite stier, så vær forberedt på å løpe mye i terrenget. Stort sett lønner det seg å løpe rett på, særlig for guttene. Jentene kan oftere vurdere å løpe rundt hvis det går sti rundt, da dere er relativt sett en del raskere på vei enn i terrenget.
4. Det kommer til å bli strekk med mye løping og grovorientering, husk å sette ned farten og hev presisjonsnivåët inn mot posten. Ikke bli overmodig og kjør full fart inn i posten – du har så lite å vinne på den siste delen av strekket (men mye å tape).
5. Skråliorientering er krevende, vurder om du kan gjøre strekket enklere ved å løpe på ned- eller oversiden av skrålia, for deretter å gå rett opp/ned til posten – istedet for å løpe midt i lia med halvveis kontroll.
6. Det finnes grønne og diffuse partier, her må dere ha en plan FØR dere går inn i det grønne. Hvor går du inn, hvilken retning, hvilke holdepunkter skal du bruke underveis?

 

Direktelinker til noen aktuelle kart i 3D Rerun

Øktene som er opplistet her er løpt av Raumars egne løpere, som burde kjenne terrenget godt, derfor burde deres løsninger være meget gode eksempler til etterfølgelse;
http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=24535
http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=28308
http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=45411

Start-hjelp 3D Rerun

Det er anbefalt å bruke Google Chrome, men det skal fungere med andre nettlesere også. Fra hovedsiden, velg Location View. Dere vil nå få opp et kart over Europa, naviger inn mot Oslo-området. Dere vil der finne en samling kart ved Flatbyfjellet (se bildet), alle disse ligger i NM-relevant terreng. Enkelte av treningene er NM-treninger som andre har løpt. Her kan dere studere hvilken type utfordringer løypeleggerne kan komme til å gi dere, samt hvordan personene som har publisert treningene har gjennomført dem (de har ikke nødvendigvis tatt ideal-veivalgene). Hvis dere trykker på ett av kartene, vil dette åpne Google Earth i nettleseren din og zoome inn på kartet (dette krever at du må ha installert en plugin til nettleseren, slik at du kan bruke Google Earth – dere vil bli bedt om å installere denne nå om du ikke har den fra før. Last den ned, lukk nettleseren, installer den, åpne 3D Rerun på nytt – nå skal det fungere).

Kartene i den røde sirkelen bør være relevante

Gitt at du nå ser på kartet så kan du se på kartet og spille av løpet til den personen som har løpt løypa. For å bruke de mange funksjonene til 3D Rerun, ta en titt på disse instruksjonsvideoene; http://3drerun.worldofo.com/help.php?type=screencasts. Det er vel anvendt tid.

 

Bildet over viser noe av det du kan gjøre i 3D Rerun.

Legg igjen en kommentar