Uttak av kretslaget 2013

I år som i fjor har vi valgt å ta med alle søkere på kretslaget 2013, følgende 21 løpere er med i alfabetisk rekkefølge;

Andreas Djupesland
Andreas Eide Skjæveland
Espen Falck Nygård
Hannah Malmei
Ingrid Peikli
Ingvild Lindaas Bringedal
Ingvild Paulsen Vie
Johannes Djupesland
Jonas Klausen Espedal
Kari Nødland Fuglestad
Karsten Hervik
Kristoffer Kvale
Kristoffer Nygård
Lars Hole Mikalsen
Martin Kvale
Nina Karlsen
Per Øyvind Valen
Torill Brekken
Veronica Morstøl Øvremo
Vilde Malmei
Øystein G. Tvedt

Uttakskomiteen; Stig Alvestad, Tom Furland, Oddvar Taksdal, Morten Sundli og Alf Johan Lima, har kommet frem til at vi ønsker å prioritere ei bred gruppe fremfor å velge noen.

Aktiv utøver og kontaktperson-rollen

Utøvernes egen evaluering av kretslaget 2012 viste at samlinger og reiser til konkurranser var bra, oppfølging særlig mellom samlinger og løp kunne bli bedre. Vi som var trenere i 2012 har også følt at det burde vært mer kontakt. Samtidig så er det mye jobb involvert i oppfølging for trenernes del, vi gjør dette på dugnad og vi har begrenset med tid og overskudd. Dessuten har vi følt at det er stort sett vi som har kontaktet dere utøvere, vi mener det burde vært omvendt.

Dette blir enda viktigere når vi gjør gruppa større, dere er 21 i år, i fjor var dere 15. For at det skal fungere med en større gruppe, har vi valgt å gjøre følgende endringer i oppfølgingsopplegget;

 • dere utøvere må være AKTIVE, dere får ansvaret for å kontakte deres kontaktperson når dere lurer på noe eller vil ha tilbakemelding på noe.
 • hver utøver har en fast kontaktperson som dere kan spørre og diskutere saker med. Det er bevisst at vi ikke kaller det trenere, fordi vi har ikke kapasitet til å være en aktiv trener.
 • terskelen skal være lav for å spørre oss om saker og ting, dere er ikke til bry, vi ønsker oss veldig gjerne spørsmål fra dere; ansikt til ansikt, per mail eller telefon. Det finnes ikke dumme spørsmål, så ikke vær bekymret for å stille det du føler er et «rart» spørsmål!

Vi mener at dette vil være gunstig både for dere og oss som er kontaktpersoner. Ved å gi dere ansvaret for å ta kontakt blir dere nødt til å tenke gjennom hva dere lurer på og på den måten tar dere mer ansvar for egen utvikling – ingen lykkes i noe som helst uten å ta skikkelig tak selv.

Vi har ikke bestemt hvem som skal være hver enkelt sin kontaktperson ennå, men dette skal bli avklart senest i løpet av den første samlingen i Egersund. Hvis du har et klart ønske om hvem du vil ha som kontaktperson, send en mail om dette til meg – så tar vi det med i vurderinga. I tiden frem til deres kontaktperson blir bestemt, kan dere som var med i 2012 kontakte samme person som da. Dere som er nye eller hadde Berit Kristine som trener i fjor, kan kontakte den dere selv ønsker.

Stig Alvestad, 99041018, stigalvestad a gmail.com
Oddvar Taksdal, 90129777, oddvar.taksdal a lyse.net
Morten Sundli, 95471949, morten.sundli a lyse.net
Alf Johan Lima, 90019383, alfjohanlima a hotmail.com
Tom Furland, 93493645, tom.furland a online.no

Fellestreninger i sør

Som dere har fått info om, så har vi satt sammen noen fellestreninger til kretslagsdeltakerne som er rettet mot utøverne i sør. Vi forventer at utøverne i sør blir med på en del av disse øktene, helst alle. Hvorfor skal akkurat du bli med? Hvis det er vanskelig for deg å være med på disse øktene, vil vi gjerne vite hvorfor, så vi slipper å spekulere i hvorfor du ikke møter opp. De fleste av disse fellestreningene er allerede i gang, mer informasjon her.

 • Dette er kvalitetsøkter som dere må ha i bunn for å heve dere som o-løpere
 • Dere har jevnaldrende å trene sammen med, noe som er viktig for å yte mer og ha det artig på trening
I nord så er alle utøverne med i Haugesund IL, og de har allerede et godt treningstilbud.

Treningsdagbok

Ett av våre krav til dere som utøvere, er at dere skal føre treningsdagbok. Det er mange grunner til å føre treningsdagbok, men to av de viktigste er;
 • For din egen del; for å bli bedre må man trene bedre enn man gjorde tidligere. For å huske hva man har trent tidligere, må det skrives ned, det er umulig å huske alt.
 • For de som skal hjelpe deg; de må kunne se hva du har trent.

Din kontaktperson må få innsyn i treningsdagboka di og den bør være oppdatert. For de som ikke fører treningsdagbok fra før, anbefaler vi at dere starter å bruke funbeat.se. Dette er en treningsdagbok på nett, du kan vise hva du har trent til dine treningskompiser og se hva de trener. Dette er en dagbok som gjør det enkelt for din kontakperson å se hva du trener. Det finnes også egne apper for android og apple som gjør at du kan legge inn treningsøkter via mobilen. Du kan også lese inn data fra treningsklokker, slik at du slipper å føre alle detaljene selv rundt tid osv.

Hvordan føre treningsdagbok

 • Hvor ofte; før hva du har trent samme dag som du trener, det er fryktelig lite morsomt å skulle skrive dagbok for hva du har gjort den siste uka/ukene, dessuten så er ikke dagboka di oppdatert hvis kontaktpersonen din skal se på den. Antagelig så husker du heller ikke skikkelig hva du har trent. Fører du samme dag er du ferdig med det, da slipper du dårlig samvittighet.
 • Angi hvor lenge du har trent
 • Angi hvilken type aktivitet det var (løping, sykling, orientering, osv.).
 • Angi hvor intensivt du trente. Det vanlige i Norge er å bruke 5 intensitetssoner; Svært rolig (1), rolig (2), moderat (3), anstrengende (4) og svært anstrengende (5). Det er gjennomsnittspulsen du har i løpet av økta som bestemmer hvilken sone du er i. Med erfaring vil du vite hvilken sone du har trent i uten å måle pulsen, men hvis du er usikker er det lurt å telle pulsen manuelt, eller å bruke ei pulsklokke. Typisk så vil en intervalltrening ligge i sone 4, en langtur vil være i sone 1 – 2.
 • en kort kommentar om hvordan du syntes det gikk, var du pigg, tung. Angi hvor økta var, så husker du økta lettere i etterkant. Skriv også ned hvis du føler deg småsyk, at du har vondt et sted el. Dette kan være viktig info for å bli bevisst på en begynnende sykdom eller skade. For øvrig kan du skrive mye annet rundt økta hvis du vil (været, humøret, hvem du trente med osv.), men du behøver ikke skrive noe som helst om slike ting.
 • hvis aktivitetsformen og/ eller intensiteten varierer veldig i løpet av ei treningsøkt, så bør du dele økta opp i flere deler, se eksempelet under;

Eksempel intervalløkt
– 20 minutter oppvarming, løping, intensitet 2. Kommentar; rolig oppvarming.
– 5 minutter uttøying (intensitet ikke nødvendig, fordi dette ikke er en utholdenhetsaktivitet). Kommentar: <ingen>
– 30 minutter intervaller, løping, intensitet 4. Kommentar; løp 7 3-minuttersdrag, med 1 minutt pause. Følte meg pigg, åpnet litt for fort på det første draget, men roet meg ned slik at jeg fullførte i god stil likevel.
– 10 minutter nedjogging, løping, intensitet 1. Kommentar: <ingen>

I funbeat blir dette 4 økter. Du kan evt slå sammen oppvarming, uttøying og nedjogging siden de er i samme intensitet, da blir det 2 økter. Intervall-delen bør imidlertid ikke slås sammen med oppvarming og nedjogging, da mister du viktig informasjon.

Vi kommer til å snakke mer om føring av treningsdagbok på den første samlinga i Egersund, men forventer at dere alle er igang med å føre treningsdagbok før samlinga. Start i dag hvis du ikke er igang allerede!

Treningsplanlegging

Det er lurt å tenke litt lenger enn i morra når man skal planlegge trening. Jeg anbefaler dere å se 3-4 uker frem i tid, tenk etter om det er spesielle ting som skjer i den kommende perioden som gjør at dere må justere på de «faste» øktene. Samlinger, løp, familiebesøk og hektisk periode på skolen påvirker i hvilken grad dere kan gjennomføre det vanlige opplegget. Hvis dere ser at intervalløkta kolliderer med en annen aktivitet, flytt intervalløkta så du har tid til å ta den – det er viktig å få gjennomført de viktigste øktene hver uke. Dette kan få konsekvenser for andre økter dere har, så må dere justere litt på disse også. Gjør dere dette i forkant, er det mye greiere å få trent bra, selv når utenomsportslige aktiviteter krever deres oppmerksomhet.

Økonomi

Hver utøver på kretslaget betaler en engangssum på ca 1500 kr, endelig beløp blir fastsatt av kretsstyret i løpet av kort tid. Utover dette vil klubbene deres bli fakturert utgifter til transport, overnatting, kart osv ifm samlinger og løp.

Hver utøver må henvende seg til sin egen klubb for å bli enig om hvordan disse utgiftene skal fordeles, det legger ikke kretslaget seg opp i.

Hold deg oppdatert!

Vi tar sikte på å legge ut all informasjon på kretslagssida. I tillegg vil vi av og til varsle om viktige ting via mail. Sjekk kretslagssida og mailen din en par ganger i uka, så får du med deg det du trenger.

Oppsummert

Vi er glade for at dere er mange som ønsker å bli bedre o-løpere og ser frem til 1. samling i Egersund. Frem til da håper jeg dere får trent bra, det er hverdagstreningene som er viktigst – de er det flest av. Møt opp på fellstreninger. Har du spørsmål om trening eller opplegget generelt, ikke nøl med å kontakte oss.

Legg igjen en kommentar